Mỗi một người sẽ bắt đầu kể truyện với 3 chữ, người này kể theo tiếp người kia để thành một câu chuyện dài.
vd:
A: vào 1 ngày
B: tôi đang đi...

sử dụng nút [You must be registered and logged in to see this image.] để trả lời nhé

bây h bắt đầu ^^

Có 1 hôm..