Cửa Hàng Title là nơi dành cho các thành viên có nhu cầu đăng ký Title trên diễn đàn [You must be registered and logged in to see this link.] (hiển thị dưới nickname mỗi thành viên).
[You must be registered and logged in to see this image.]
Title là nơi dành cho các thành viên có nhu cầu đăng ký Title trên forum
(hiển thị dưới nickname mỗi thành viên)

Các gói title :
Title 01 : Gồm [ Chữ không màu + Thời hạn 30 ngày] Giá 50 XU
Title 02 : Gồm [ Chữ không màu + Thời hạn vĩnh viễn] Giá 100 XU
Title 03 : Gồm [ Chữ tùy chọn 2 màu + Thời hạn 30 ngày] Giá 500 XU
Title 04 : Gồm [ Chữ tùy chọn 2 màu + Thời hạn vĩnh viễn] Giá 1000 XU
Title 05 : Gồm [ Chữ tùy chọn 2 màu + 1 hình 20x20 + Thời hạn 30 ngày] Giá 2000 XU
Super Title: Gồm [ Chữ tùy chọn 3 màu + 1 hình 20x20 + Thời hạn vĩnh viễn] Giá 5000 XU
Lưu ý:
Những title không hợp lệ sẽ được ghi chú vào bài viết của thành viên đăng ký mua title.
Các thành viên thực hiện thanh toán bằng XU sau khi đã được duyệt Title.
Chỉ Set Title sau khi đã nhận XU.
Yêu cầu set title nào đã được DUYỆT mà không thanh toán sẽ xóa trong vòng 48h.
Title sẽ được set vào 20h30 mỗi ngày. Trong trườn