Forum mới lập cần một số mod tích cực
Đăng kí tại topic này theo mẫu sau

Tên nick:.................
Box muốn quản lý:...(Tối đa là 2)
Thời gian online:......

Mod phải tích cực post bài để tăng số bài viết cho forum.
Nếu box quản lý có tiến triển sẽ nâng làm smod.

Thân!

I LOVE TGT
ừK!anH nÓi đÚnG...pÉ lÀ giÓ!!!
giÓ...đẾn rỒk đY....
giÓ...nƠi nÀo đà đY quA...thÌ sẼ hÔk bAo giỜ quAy lẠi....
vÌ...giÓ hÔk thỂ...
vÀ...pÉ cŨng vẬy....