Forum mới lập cần một số mod tích cực
Đăng kí tại topic này theo mẫu sau

Tên nick:.................
Box muốn quản lý:...(Tối đa là 2)
Thời gian online:......

Mod phải tích cực post bài để tăng số bài viết cho forum.
Nếu box quản lý có tiến triển sẽ nâng làm smod.

Thân!